2024.gada 6.jūnijā stājas spēkā regula 2024/1392 par pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, kuri papildina tirdzniecības koncesijas, kas Ukrainas ražojumiem piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību (ES) un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Tirdzniecības liberalizācijas pasākumi ir noteikti šīs regulas 1.pantā. Lai piemērotu regulā paredzēto preferenciālo režīmu, precēm ir jāatbilst Asociācijas nolīguma starp ES un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otrās puses, noteiktajiem izcelsmes noteikumiem un to izcelsmei jābūt apliecinātai ar kādu no izcelsmes dokumentiem – sertifikātu EUR.1 vai izcelsmes deklarāciju.