Ņemot vērā, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcībā jābūt informācijai par aktuālo saimnieciskās pamatdarbības veidu atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.redakcijai, tad svarīgi atcerēties, ja 2023.gadā mainījies pamatdarbības veids, par to jāpaziņo VID līdz 2024.gada 1.maijam.

Paziņotajam pamatdarbības veidam jāatbilst reālajai situācijai un jāatspoguļo nodokļu maksātāja – uzņēmuma vai saimnieciskās darbības veicēja – piederība  konkrētai nozarei un darbības jomai. Ja gada laikā pamatdarbības veids (tā darbība, kas šajā gadā veidoja vislielāko īpatsvaru kopējā apgrozījumā) mainās, laikā no nākamā gada 1.janvāra līdz 1.maijam par izmaiņām jāpaziņo VID.