Ja pašnodarbinātais (saimnieciskās darbības veicējs, tostarp, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs un autoratlīdzību saņēmējs), kurš nav darba ņēmējs, prognozē, ka viņa saimnieciskās darbības ienākumi šogad nesasniegs 2100 eiro ceturksnī (700 eiro mēnesī), būs iesniedzis apliecinājumu Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par prognozētajiem ienākumiem (ka tie nesasniegs 2100 eiro ceturksnī), minimālās iemaksas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) neaprēķinās, informē VID.

Lai VSAA neaprēķinātu minimālās iemaksas, pašnodarbinātajam līdz 2024.gada 17.janvārim (ieskaitot) jāiesniedz VID apliecinājums par plānotajiem ienākumiem šī gada 1.ceturksnī vai arī kopējiem 2024.gada plānotajiem ienākumiem.

Apliecinājumu jāiesniedz īpaši tam izveidotā veidlapā, kas pieejama VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā “Dokumenti/No veidlapas/Dokumentu grupa/Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu dokumenti/Pašnodarbinātā apliecinājums par plānotajiem ienākumiem”. Apliecinājumā jānorāda konkrētais 2024.gada ceturksnis vai ceturkšņi, kad ienākums nesasniegs 2100 eiro ceturksnī.