Turpmāk robežšķērsošanas vietās uz Latvijas–Krievijas un Latvijas–Baltkrievijas robežas akcīzes preču pārvietošanas paziņojums būs jāaizpilda tikai gadījumos, kad fiziskā persona Latvijas robežu šķērsos biežāk nekā 30 dienās vai ievesto atsevišķu akcīzes preču daudzums pārsniegs daudzumu, uz kuru attiecas atbrīvojums no muitas maksājumiem. Paziņojums būs jāiesniedz arī tad, ja to pieprasīs robežkontroles dienesta amatpersona, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).