2024.gada 18.jūnijā ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”, kas 2024.gada 21.jūnijā publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.120 un stājas spēkā 2024.gada 22.jūnijā, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Grozījumu mērķis ir saskaņot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijas iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību atbilstoši grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) saistībā ar iekšzemes nodokļa maksātāja reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā robežvērtības skaitļa vērtības palielinājumu.

Grozījumi MK noteikumos Nr.40 veikti atbilstoši:

  • PVN likuma 116.panta 3.daļai, lai pilnveidotu regulējumu daļā par iekšzemes nodokļa maksātāja reģistrācijas PVN maksātāju reģistrā robežvērtības skaitļa vērtības palielinājumu;
  • Saeimā pieņemtajiem grozījumiem PVN likumā, kas stājās spēkā 2024.gada 1.janvārī.

Ņemot vērā, ka PVN likuma 59.panta 1.daļā ietvertā iekšzemes nodokļa maksātāja reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā robežvērtība nākotnē var tikt mainīta un lai izslēgtu nepieciešamību pēc atbilstošu tehnisku grozījumu veikšanas, MK noteikumu Nr.40 2.punktā un 16.1.apakšpunktā ir veikti redakcionāli precizējumi.

Atbilstoši veiktajiem grozījumiem MK noteikumu Nr.40 2.punktā un 16.1.apakšpunktā vairs nav jānorāda konkrēts reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā robežvērtības slieksnis, bet gan ir iekļauta atsauce uz PVN likuma 59.panta 1.daļu, kurā šī vērtība ir noteikta atbilstoši konkrētajā brīdī esošajai robežvērtības sliekšņa vērtībai.