2024.gada 28.februārī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēts aktuālais zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts, kas piemērojams, sākot ar 2024.gada 1.martu, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Zemu nodokļu vai beznodokļu valstis un teritorijas ir jurisdikcijas, kas iekļautas ar Eiropas Savienības (ES) Padomes 2023.gada 17.oktobra secinājumiem par pārskatīto ES sarakstu ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas (C/2023/437), apstiprinātajā 1.pielikumā.