Mikrosabiedrībām un mazajām sabiedrībām par mēnesi ir pagarināts gada pārskata iesniegšanas termiņš. Gada pārskats par 2022.gadu šīm sabiedrībām ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) apstiprināšanas un ne vēlāk kā piecus mēnešus (līdzšinējo četru mēnešu vietā) pēc pārskata gada beigām – līdz 31.maijam, ja pārskata periods ir kalendārais gads, informē VID.