2024.gada 1.jūlijā stāsies spēkā regula 2024/1652, ar ko groza 1.pielikumu regulai 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas. Ar šo regulu tiek noteikts palielināt muitas nodokļa likmes Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes vai no tām tieši vai netieši eksportētu graudaugu, eļļas augu sēklu un no tiem iegūtu produktu, kā arī biešu mīkstuma granulu un kaltētu zirņu importam. Muitas nodokļa likme atkarībā no produkta palielinās līdz 95 eiro par tonnu vai līdz muitas nodokļa ad valorem (tas ir, procentuāls muitas nodoklis no preces muitas vērtības) 50% likmei, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Ar regulu 2024/1652 noteiktās izmaiņas attieksies uz produktiem, kas klasificēti šādās Kombinētās nomenklatūras nodaļās:

  • 7. (Ēdami dārzeņi un atsevišķas saknes un bumbuļi);
  • 10. (Graudaugi);
  • 12. (Eļļas augu sēklas un eļļas augu augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi; salmi un rupjā barība);
  • 14. (Augu materiāli pīšanai; augu valsts produkti, kas citur nav minēti un iekļauti);
  • 15. (Dzīvnieku un augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; gatavi pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski);
  • 23. (Pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumi; gatava lopbarība).

Šiem produktiem pašlaik ir piemērojams muitas nodoklis ar nulles likmi vai arī muitas nodokļa likme ir salīdzinoši zema.

Regulas 2024/1652 pielikums groza regulas 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu 1.pielikumu, kurš attiecīgi katru gadu tiek grozīts. 2024.gadā spēkā ir Īstenošanas regula 2023/2364, ar ko groza 1.pielikumu regulā 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu.

Savukārt, lai Krievijas un Baltkrievijas negūtu labumus no Eiropas Savienības (ES) tarifu kvotām ar vislielākās labvēlības režīma noteikumiem, tad regulas 2024/1652 pielikumā norādītajiem produktiem, kuru izcelsme ir Krievija vai Baltkrievija vai kurus tieši vai netieši eksportē no minētajām valstīm, netiks piemērotas ES tarifu kvotas, kuru ietvaros ES var importēt preces ar samazinātu vai nulles muitas nodokļa likmi.

VID vērš uzmanību, ka atsevišķus regulas 2024/1652 pielikumā minētos produktus, kuriem tiek palielināta muitas nodokļa likme, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.158 “Noteikumi par ievešanai (importēšanai) Latvijā aizliegtiem lauksaimniecības un lopbarības produktiem” Latvijā  ir aizliegts ievest (importēt).