2024.gada 1.janvārī stājās spēkā Padomes 2023.gada 19.decembra regula 2023/2880, ar kuru groza regulu 2021/2283, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Eiropas Savienības (ES) tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību informē Valsts ieņēmumu dienests. 

Lai nodrošinātu pietiekamu un nepārtrauktu tādu konkrētu lauksaimniecības un rūpniecības ražojumu piegādi, kurus ES ražo nepietiekamos daudzumos, un tādējādi izvairītos no traucējumiem minēto ražojumu tirgos, tiek atvērtas autonomas ES tarifu kvotas (kvotas). Ražojumus minēto tarifu kvotu ietvaros ES var importēt ar samazinātu vai nulles nodokļa likmi.