2022.gada 20.oktobrī Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī ir publicēts labojums īstenošanas regulā 2022/978, ar kuru groza īstenošanas regulu 2019/159, ar ko nosaka galīgo aizsardzības pasākumu konkrētu tērauda ražojumu importam, tajā skaitā no 2022.gada 1.jūlija palielinot tarifu kvotas Nr. 098621 un Nr. 098622 apjomu.