2024.gada 20.jūnijā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir publicēts Lielu uzņēmumu grupu globāla minimāla nodokļu līmeņa nodrošināšanas likums, kas stājas spēkā 2024.gada 21.jūnijā, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 2022/2523 par globāla minimāla nodokļu līmeņa nodrošināšanu starptautisku uzņēmumu grupām un lielām vietējām grupām Savienībā.

Likums ir attiecināms uz Latvijā reģistrētiem starptautisku uzņēmumu grupu mātes uzņēmumiem un iekšzemes uzņēmumu grupām, kā arī starptautisku uzņēmumu grupu Latvijā reģistrētiem meitas uzņēmumiem un filiālēm. Starptautisku uzņēmumu grupu uzskata par lielu, ja tās kopējie gada ieņēmumi mātes uzņēmuma konsolidētajos finanšu pārskatos vismaz divos no četriem iepriekšējiem pārskata gadiem ir 750 milj. eiro vai vairāk.

Ar likumu ir pārņemti direktīvas noteikumi, taču to piemērošana Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem atlikta uz 6 gadiem, vienlaikus, paredzot Latvijā reģistrētiem starptautiskas grupas uzņēmumiem pienākumu sniegt nepieciešamo finanšu informāciju starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esošajai izraudzītajai iesniedzēja vienībai, kurai ir pienākums savā rezidences valstī sagatavot un iesniegt virsnodokļa informācijas deklarāciju.

Direktīva attiecas uz jebkuru lielu starptautisku un iekšzemes uzņēmumu grupu, kuru grupas apgrozījums gadā pārsniegs 750 milj. eiro, un tās noteikumi nodrošinās, ka uzņēmumu grupas faktiski samaksā nodokli vismaz 15% no peļņas. Noteikts pienākums grupas mātes uzņēmumam salīdzināt grupas meitas uzņēmumu citās jurisdikcijās faktiski samaksāto nodokli ar nodokli, kāds būtu maksājams, piemērojot direktīvā noteikto minimālo likmi. Ja attiecīgajās jurisdikcijās faktiski samaksātais nodoklis ir mazāks, grupas mātes uzņēmumam jānodrošina starpības piemaksa – virsnodoklis.