2024.gada 20.jūnijā ir pieņemti grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (DRN likums), kas stāsies spēkā 2024.gada 1.oktobrī, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Ar grozījumiem DRN likumā noteikts, ka turpmāk par 1 kilogramu plastmasas iepakojuma, kura materiāla īpašības neļauj to pārstrādāt, bet kurš tika reģenerēts, arī ir maksājams nodoklis, lai sasniegtu mērķi – maksimāli veicinātu plastmasas iepakojuma pārstrādi un visi iesaistītie dalībnieki izvēlētos tādu plastmasas iepakojumu, kas ir pārstrādājams.

Līdz grozījumiem DRN likumā bija noteikts, ka par reģenerētu nepārstrādājamu plastmasas iepakojumu nav jāmaksā nodoklis. Ar minētajiem grozījumiem turpmāk skaidri noteikts, ka arī par reģenerētu plastmasas iepakojumu ir jāmaksā tāda summa, kādu valsts maksā Eiropas Savienībā, – 0,80 eiro par 1 kilogramu.

Veikti grozījumi arī DRN likuma 3.panta 1.3daļā, jo spēkā esošā redakcija paredz regulējumu attiecībā uz iepakojumu, kas nav pārstrādāts vai reģenerēts. Nodokli par minēto iepakojumu aprēķina atbilstoši DRN likuma 24.panta 7.daļas 1.punktā un 8.daļā noteiktajām prasībām.

Ir gadījumi, kad iepakojums ir reģenerēts, taču tā sadedzināšana jebkurā gadījumā ir kaitīga videi un nav uzskatāma par tik videi nekaitīgu kā pārstrādāšana, tāpēc turpmāk ir piemērojams dabas resursu nodoklis arī reģenerētam plastmasas iepakojumam.

Ar 2024.gada 1.jūliju tiek mainīta Valsts vides dienesta padotība no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata un enerģētikas ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr.446 “Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju” 11.punktu.