Valsts ieņēmumu dienests informē par 2022. gada janvārī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.