Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2024.gada maijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.72 “Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”

Grozījumi paredz šādas izmaiņas:

 • nodrošinātājs ir arī tāda persona, kura par akcīzes nodokļa nodrošinājumu izmanto drošības naudu;
 • akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecību izsniedz uz nenoteiktu laiku, ja ir iemaksāta drošības nauda un nav piešķirts nodrošinājuma samazinājums;
 • akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma samazinājumu 100% apmērā (izņemot pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā aprēķināto akcīzes nodokli un akcīzes nodokļa parādu, tajā skaitā nodokļa parādu, par kuru ir pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi) var piemērot nodrošinājuma iesniedzējam – apstiprinātam noliktavas turētājam (MK noteikumu Nr.73 15.1punktā noteikti septiņi kritēriji);
 • lai saņemtu akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecību sertificēta saņēmēja darbībai, atbilstoša speciālā atļauja (licence) nav nepieciešama gadījumos, ja plānots saņemt akcīzes preces, kuru realizācijai nav nepieciešama speciālā atļauja (licence), vai komersantam darbībām ar attiecīgajām akcīzes precēm ir izsniegta lietotāja atļauja;
 • VID aptur akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības darbību uz laiku, ja nodrošinājums nav atbilstošs nodrošinājuma iesniedzēja faktiskajai darbībai;
 • VID atceļ nodrošinājuma samazinājumu 100% apmērā, ja nodrošinājuma iesniedzējam ir atcelts atzītā uzņēmēja statuss muitas jomā;
 • 10% akcīzes nodokļa nodrošinājuma samazinājumu par gada laikā ievērotiem akcīzes nodokļa samaksas termiņiem piemēro, ja ir bijis pienākums samaksāt akcīzes nodokli;
 • komersantiem, kuriem ir izsniegta vispārējā nodrošinājuma apliecība kā Padziļinātās sadarbības programmas sudraba un zelta līmeņa dalībniekiem, tās jāpārreģistrē līdz 2024.gada 1.septembrim;
 • komersantiem, kuriem vispārējā nodrošinājuma apliecība izsniegta uz nenoteiktu laiku un ir piešķirts nodrošinājuma samazinājums (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas), tās jāpārreģistrē līdz 2024.gada 1.septembrim.

30.04.2024.

08.05.2024.

MK noteikumi Nr.307 “Akcīzes preču elektronisko administratīvo dokumentu aprites un kontroles kārtība”

Noteikumi nosaka:

 • likuma “Par akcīzes nodokli” 25.panta 9.daļā minētās datorizētās sistēmas izmantošanas nosacījumus, elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtību, arī datorizētās sistēmas nepieejamības gadījumos, kā arī citus nosacījumus likuma 25.pantā minētajai akcīzes preču pārvietošanai;
 • likuma 26.panta 7.daļā minētās datorizētās sistēmas izmantošanas nosacījumus, elektroniskā vienkāršotā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtību, arī datorizētās sistēmas nepieejamības gadījumā, kā arī citus nosacījumus likuma 26.pantā minētajai akcīzes preču pārvietošanai.

Spēku zaudē MK 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.307 “Akcīzes preču elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtība”.

28.05.2024.

01.06.2024.