Valsts ieņēmumu dienests ir sagatavojis informatīvo materiālu "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai" sakarā ar 2021. gada 14. septembrī pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 625 "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai", kas stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.