Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17.panta 10.daļas 13.punktu, sākot ar 2022.gada 14.novembri, ienākuma izmaksātājs neietur iedzīvotāju ienākuma nodokli ienākuma izmaksas brīdī no procentiem, kas iemaksāti ieguldījumu kontā, informē Valsts ieņēmumu dienests.