Valsts ieņēmumu dienests ir sagatavojis informatīvo materiālu par grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī. Grozījumi paredz izmaiņas samazinātās nodokļa likmes piemērošanā, kā arī paredz nodokļa atbrīvojumu piespiedu zemes nomai.