Lai precizētu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa (SLIN) piemērošanu, tostarp palielinot dienu skaitu, kad sezonas darbos nodarbinātā ienākumam var piemērot šo nodokli, Saeimā pieņemti un 19. maijā spēkā stājušies grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN), informē Valsts ieņēmumu dienests.