Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2023.gada 14.septembrī Saeima ir pieņēmusi Informācijas par ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likumu, kura noteikumus piemēros, sākot ar pārskata gadu, kurš sākas 2024.gada 22.jūnijā vai vēlāk.