No šī gada stājas spēkā grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums).

Ar 2024.gada 1.janvāri:

  • Ievērojot PVN likumā ietvertos nosacījumus, ar PVN neapliek arī biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas biedrības vai nodibinājuma noteiktu dalības maksu par piedalīšanos sporta sacensībās un maksu par sporta nodarbību, ko sniedz šī biedrība vai nodibinājums personām, kas nodarbojas ar sportu.