Šī gada 1.oktobrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.500 "Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi".