No 2024.gada 7.jūnija ir spēkā tarifu kvotas, kas attiecas uz šādiem Ukrainas izcelsmes ražojumiem – mājputni, olas, cukurs, medus, auzas, kukurūza, putraimi, graudi, granulas, informē Valsts ieņēmumu dienests.

To paredz Īstenošanas regula 2024/1671, ar ko nosaka regulas 2024/1392 4.panta 7.punktā minēto importa apjomu uzraudzības kārtību.

Šīs regulas 1.pielikumā uzskaitīti konkrēti Eiropas Savienības (ES) Kombinētās nomenklatūras preču kodi, uz kuriem attiecas noteiktās tarifu kvotas. Attiecīgās preces var ievest ES bez muitas nodokļu piemērošanas, ievērojot katram preču veidam noteiktos kopējos importa apjomu ierobežojumus.

Uz regulā norādīto Ukrainas izcelsmes ražojumu importu attiecina vispārīgos noteikumus par vienotu tarifu kvotu pārvaldību ES. Tas nozīmē, ka tarifu kvotas piešķir hronoloģiskā secībā saskaņā ar datumiem, kuros pieņemtas muitas deklarācijas par preču laišanu brīvā apgrozībā.