2024.gada 9.janvārī izdoti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību” un 2024.gada 10.janvārī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Būtiskākās izmaiņas:

  • mainīta gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtība saimnieciskās darbības veicējiem, vienkāršojot to;
  • uzlabota pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma un gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija, lai vienkāršotu aizpildīšanu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) aprēķināšanu iedzīvotājiem, kas veic darījumus ar virtuālo valūtu.

Vienkāršāka gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana

Tā kā saimnieciskās darbības veicējiem mainījās IIN aprēķināšanas kārtība, jo saimnieciskās darbības izdevumiem vairs nepiemēro ierobežojumu un ir mainīta pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzrādīšanas kārtība saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnālā, ir mainīta gada ienākumu deklarācijas D veidlapa, kā arī minētās deklarācijas pielikums D3 “Ienākumi no saimnieciskās darbības” un D31 “Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā”, samazinot aizpildāmo rindu skaitu un vienkāršojot to aizpildīšanas kārtību par 2023.gadu un turpmākajiem gadiem.