Saistošā izziņa ir nozīmīgs instruments starptautiskajā tirdzniecībā, jo tā veicina vienveidīgu muitas nosacījumu piemērošanu, vienlaikus nodrošinot uzņēmējiem lielāku tiesisko paļāvību. Nākotnē uzņēmējiem būs iespējams tādu saņemt, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Pašlaik atbilstoši regulā 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, noteiktajam uzņēmēji Eiropas Savienībā (ES) var izmantot iespēju saņemt muitas dienestu sagatavotu saistošo izziņu par tarifu (SIT) un saistošo izziņu par izcelsmi. Arī Latvijas uzņēmēji šo iespēju izmanto. 2023.gadā VID Muitas pārvalde izsniedza 59 SIT, bet iepriekšējos 5 gados kopā izsniegtas 254 SIT.

Lai palielinātu pārredzamību, juridisko noteiktību, atbilstību un vienotu pieeju muitas vērtības noteikšanas jomā, labvēlīgi ietekmējot uzņēmējus, muitas dienestus un ES finanšu intereses, nākotnē ir plānots nodrošināt iespēju preču importētājiem saņemt arī saistošo izziņu par muitas vērtību (Binding Valuation Information). To paredz ES tiesību akti – regula 2024/1072, ar ko regulu 2015/2446 groza attiecībā uz lēmumiem par saistošu izziņu muitas vērtības noteikšanas jomā un lēmumiem par saistošu izziņu par izcelsmi, un Īstenošanas regula 2024/1071, ar ko Īstenošanas regulu 2015/2447 groza attiecībā uz lēmumiem par saistošu izziņu muitas vērtības noteikšanas jomā un ievieš elektronisku sistēmu saistošai izziņai par izcelsmi un vērtību, –, kas tiks piemēroti no 2027.gada 1.decembra.

Minēto regulu mērķis ir nodrošināt vienotu pieeju, tajā skaitā elektronisku pieteikumu iesniegšanas un izziņu izsniegšanas kārtību, izmantojot Eiropas Komisijas izstrādātu sistēmu visu veidu saistošajām izziņām.

Saistošo izziņu par muitas vērtību būs iespējams saņemt no 2027.gada 1.decembra.