Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sagatavojis metodisko materiālu par uzņēmuma grāmatvedības uzskaites datu salīdzināšanu ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas datiem par prasījumu un saistību summām bilances datumā.