2022. gada 21. aprīlī stājās spēkā grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likuma) 9.pantā, kas papildināja kārtību, kādā nedrošie debitoru parādi ir norakstāmi vai iekļaujami nodokļa bāzē. Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis informatīvo materiālu par UIN piemērošanu debitoru parādiem.