Lai palīdzētu pārvarēt Covid-19 infekcijas trešo izplatīšanās vilni, krīzes skartajiem uzņēmumiem būs pieejams vienreizējs valsts atbalsts – grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Atbalstam par 2021. gada oktobri un novembri var pieteikties, sākot no šī gada 22. novembra līdz 15. decembrim Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.