Lai nodokļu maksātāji varētu pilnvērtīgi īstenot savas tiesības nodokļu jomā, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcībā jābūt informācijai par aktuālo saimnieciskās pamatdarbības veidu atbilstoši Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijai (NACE 2. redakcijā). Ja pamatdarbības veids 2021. gadā ir mainījies, par to ir jāpaziņo VID līdz 2022. gada 1. maijam.