Jau vairākus gadus visus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus var saņemt elektroniski, VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Dati liecina, ka iedzīvotāji šo iespēju izmanto arvien vairāk – šobrīd VID EDS lietotāju skaits privātpersonu vidū ir pieaudzis no 1,2 milj. 2020.gadā līdz 1,3 milj. šobrīd. Tādēļ VID konsultantu darbs ir vērsts uz to, lai sniegtu iedzīvotājiem visu nepieciešamo atbalstu elektronisko pakalpojumu saņemšanā.