Lai nodrošinātu sabiedrības tiesības uz informāciju par būtiskākajiem juridisko personu nodokļu un muitas jomas normatīvo aktu pārkāpumiem un veicinātu nodokļu maksātāju godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu – nodevu – saistību izpildi, Valsts ieņēmumu dienests (VID) publisko informāciju par sabiedrībai nozīmīgiem VID pieņemtajiem lēmumiem.