Saskaņā ar grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli" (likums par AN) no 01.03.2018. tiek mainītas akcīzes nodokļa (AN) likmes visiem alkoholiskajiem dzērieniem, izņemot raudzētajiem dzērieniem ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot), atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Jaunās likmes ir šādas:

 

AN likme, EUR

Valsts budžeta ieņēmumu konts

Alkoholisko dzērienu grupa

Līdz 28.02.2018.

No 01.03.2018.

Alum, par 100 l

4,50 par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 8,2 par 100 l

6,80 par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 12,50 par 100 l

LV51TREL1060000522000

 

Alum mazajās alus darītavās, par 100 l

2,25 par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 8,2 par 100 l

3,40 par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 12,50 par 100 l

Vīnam, par 100 l

78

92

LV85TREL1060000521000

Raudzētajiem dzērieniem ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem, par 100 l

78

92

Starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot), par 100 l

78

92

Starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot), par 100 l

130

150

Pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem, par 100 l absolūta spirta

1450

1670

Palielinoties AN likmēm alkoholiskajiem dzērieniem:  

 • 01.03.2018. jāinventarizē alkoholisko dzērienu un alkoholisko dzērienu AN marku krājumi;
 • līdz 15.03.2018. jāaprēķina AN starpības summa un jāiesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā dokuments "Akcīzes nodokļa aprēķins (likmju maiņas gadījumā))", kas atrodams dokumentu grupā "Akcīzes nodokļa dokumenti";
 • līdz 16.04.2018. jāsamaksā AN starpības summa valsts budžetā.

Palielinoties AN likmēm alkoholiskajiem dzērieniem, atbilstoši stāvoklim dienā, kad notiek AN likmju maiņa, inventarizē:

 • attiecīgos uzskaitē esošos alkoholisko dzērienu krājumus;
 • uzskaitē esošo alkoholisko dzērienu AN marku krājumus, ja par attiecīgajām akcīzes precēm AN atbilstoši saņemtajām AN markām samaksāts saskaņā ar likuma par AN 23.panta 13. un 14.daļu.

Alkoholisko dzērienu krājumu inventarizācija saistībā ar AN likmju maiņu jāveic visām personām, kam ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence):

 • reģistrēta saņēmēja darbībai, ja speciālās atļaujas (licences) darbības ietvaros atļautas darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem;
 • alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai;
 • alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai;
 • alus mazumtirdzniecībai.

Alkoholisko dzērienu AN marku krājumu inventarizācija saistībā ar AN likmju maiņu jāveic tikai tad, ja atbilstoši stāvoklim 01.03.2018. personas uzskaitē ir AN markas, par kurām (vai attiecīgajiem alkoholiskajiem dzērieniem) AN samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem:

 • apstiprinātam noliktavas turētājam, kura speciālās atļaujas (licences) darbības ietvaros atļautas darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem;
 • importētājam (ja ar attiecīgajām AN markām marķēt paredzētajām vai marķētajām akcīzes precēm nav piemērota muitas procedūra — laišana brīvā apgrozībā);
 • reģistrētam saņēmējam un īslaicīgi reģistrētam saņēmējam (ja ar attiecīgajām AN markām marķētās akcīzes preces nav saņemtas Latvijas Republikā).

Alkoholisko dzērienu AN marku krājumu inventarizācija nav jāveic par alkoholisko dzērienu AN markām, kas atdotas VID glabāšanā līdz marku identifikācijai.

Alkoholisko dzērienu un AN marku krājumu inventarizācija nav jāveic par raudzētajiem dzērieniem ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot), jo AN likme šim dzērienu veidam netiek paaugstināta.