Valsts ieņēmumu dienesta atgādina, ka 2021. gada 1. janvārī beidzas pārejas periods, kurā uz Apvienoto Karalisti (AK) joprojām turpināja attiekties Eiropas Savienības (ES) tiesības un pienākumi, kaut gan AK izstājās no ES jau šī gada 31. janvāri. Tādēļ no 2021. gada 1. janvāra vairs nebūs spēkā ierastā brīvā preču un personu kustība starp AK un ES dalībvalstīm, tajā skaitā – Latviju. Tas nozīmē būtiskas izmaiņas muitas un nodokļu jomā gan uzņēmumiem, gan privātpersonām.

Galvenās izmaiņas, ar kurām saskarsies uzņēmēji jau no nākamā gada 1. janvāra, ir:

  • visas preces, kas tiks ievestas ES muitas teritorijā no AK vai kuras tiks izvestas no ES uz AK, būs pakļautas muitas uzraudzībai un kontrolei. Pārvietojot preces starp ES un AK, jāpiemēro muitas procedūras, tāpat kā tirdzniecībā ar jebkuru citu trešo valsti;
  • mainīsies tirdzniecības nosacījumi starp ES un AK;
  • mainīsies PVN piemērošana līdzšinējām preču piegādēm un iegādēm, kas no nākamā gada kļūs attiecīgi par preču eksportu un importu.
  • importējot AK izcelsmes preces, tām tiks piemērota muitas nodokļa 0% preferenciālā tarifa likme, ja tiks iesniegts atbilstoši prasībām noformēts preču izcelsmi apliecinošs dokuments.

Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, sniegtajiem un saņemtajiem pakalpojumiem ar AK PVN piemērošanas kārtība būs tāda, kāda tā noteikta ar trešajām valstīm un trešajām teritorijām. Sniedzot pakalpojumus trešo valstu personām, pareizai PVN piemērošanai jāņem vērā sniegtā pakalpojuma veids, jānosaka pakalpojuma sniegšanas vieta, izvērtējot pakalpojuma saņēmēja statusu, t.i., vai pakalpojuma saņēmējs veic vai neveic saimniecisko darbību.

Vēršam uzmanību, ka PVN piemērošanas kārtība sniegtajiem un saņemtajiem pakalpojumiem darījumos ar trešajām valstīm nav mainīta.

Savukārt privātpersonas galvenokārt saskarsies ar izmaņām šādās jomās:

  • ceļošana no/uz AK (muitas procedūras, muitas maksājumi, preču pārvietošanas ierobežojumi/aizliegumi u.tml.);
  • personīgajā bagāžā ievedamām precēm, kuru kopējā vērtība, ieceļojot pa sauszemi, pārsniedz 300 eiro un, ieceļojot ar gaisa vai jūras transportu, pārsniedz 430 eiro, piemēro PVN, savukārt, ja preču vērtība pārsniedz 1200 eiro – gan PVN, gan muitas nodokli. Jāievēro arī preču pārvietošanas ierobežojumi personīgajā bagāžā, t.sk. nosacījumi attiecībā uz akcīzes preču (tabakas izstrādājumi, alkohols un degviela) ievešanu ar atbrīvojumu no nodokļiem;
  • iepirkšanās AK interneta veikalos (PVN par precēm, kuru vērtība pārsniedz 22 eiro; PVN un muitas nodoklis par precēm, kuru vērtība pārsniedz 150 eiro);
  • nekomerciāli sūtījumi (dāvanas, ko viena fiziska persona sūta otrai fiziskai personai) uz/no AK (PVN par precēm, kuru vērtība pārsniedz 45 eiro, PVN un muitas nodoklis par precēm, kuru vērtība pārsniedz 500 eiro).

Jāņem vērā, ka no 2021. gada 1. janvāra AK attiecībās ar Latviju un jebkuru citu ES dalībvalsti kļūst par trešo valsti, tāpat kā, piemēram, Japāna vai Kanāda. Tādēļ turpmāk visa informācija par sadarbību ar AK muitas un nodokļu jomā jāskatās tajās VID tīmekļvietnes sadaļās, kas attiecas uz sadarbības nosacījumiem ar trešajām valstīm.