Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informatīvajā materiālā sniegta informācija par nodokļu piemērošanas kārtību ārvalstu diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās Latvijā nodarbinātu fizisko personu – rezidentu – ienākumam no algota darba.