Pretēji informācijai publiskajā telpā nav paredzēts paaugstināt naudas sodu par nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņa neievērošanu vai to neiesniegšanu, norāda Valsts ieņēmumu dienests (VID). Naudas sodu paredzēts diferencēt un noteikt samērīgāku – atkarībā no kavēto dienu skaita.

Atbilstoši likumā "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN) paredzētajiem grozījumiem turpmāk protokolu–lēmumu par nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņa neievērošanu vai to neiesniegšanu automātiski veidos VID elektroniskā informācijas sistēma, un nodokļu maksātājam administratīvā atbildība tiks piemērota bez viņa klātbūtnes. Par šo protokolulēmumu VID 3 darbadienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas paziņos nodokļu maksātājam, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Ievērojot "Konsultē vispirms" principu, VID 5 dienas pirms attiecīgās deklarācijas iesniegšanas termiņa nodokļu maksātājiem VID EDS nosūtīs atgādinājumu par drīzumā iesniedzamo deklarāciju, vienlaikus informējot par iespējamo administratīvo atbildību par deklarācijas iesniegšanas termiņa neievērošanu.

Jau kopš 2016.gada EDS ikvienam ir pieejams deklarāciju kalendārs, kurā laikus tiek atgādināts par deklarāciju iesniegšanas termiņiem. Ja nodokļu maksātājs paredz, ka objektīvu iemeslu dēļ viņam nebūs iespējams iesniegt deklarāciju noteiktajā termiņā, ir iespējams pilnvarot šo pienākumu veikt citas personas.

Plānots, ka šāds risinājums vienkāršos administratīvā soda piemērošanas procesu, ļaus izvairīties no atšķirīgas attieksmes un piemērot atbildību visiem nodokļu maksātājiem, kas neievēro deklarāciju iesniegšanas termiņus vai izvairās no to iesniegšanas vispār.

Jaunajā regulējumā noteiks, ka, fiksējot VID informācijas sistēmās administratīvo pārkāpumu saistībā ar deklarāciju iesniegšanas termiņa neievērošanu un neiesniegšanu, nodokļu maksātājam tiks uzlikts attiecīgajam administratīvajam pārkāpumam paredzētais minimālais naudas sods. Dažos gadījumos sods var būt mazāks nekā līdz šim. Piemēram, šobrīd sods par nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa kavējumu vairāk par 30 kalendāra dienām ir no 281 līdz 700 EUR, savukārt plānots, ka turpmāk sods par nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa kavējumu no 21 līdz 30 kalendāra dienām būs 151 EUR. Sods par nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa kavējumu vairāk par 30 kalendāra dienām tiks piemērots 281 EUR apmērā, kas pielīdzināms deklarācijas neiesniegšanai.

Arī turpmāk nodokļu maksātājam būs tiesības VID ģenerāldirektoram pārsūdzēt lēmumu par saukšanu pie administratīvās atbildības, ja deklarācijas iesniegšanas termiņa kavējumam bijuši attaisnojoši iemesli, sūdzībai pievienojot kavējošo iemeslu pamatojošus dokumentus (darba nespējas lapa, slimnīcas izraksts u.c.).

Grozījumi likumā par NN un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kuros paredzētas izmaiņas līdzšinējā nauda sodu piemērošanā, vēl nav apstiprināti un stājušās spēkā. Šobrīd tie ir izskatīti Ministru kabineta (MK) komitejā, iesniegti izskatīšanai MK 06.02.2018., kā arī tālāk tiks virzīti apstiprināšanai Latvijas Republikas Saeimā.