Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis jaunu informatīvo materiālu, kurā atrodama aktuālā informācija par jaunajiem gada pārskatu iesniegšanas termiņiem.

Likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", kas stājās spēkā šī gada 21.martā, mērķis ir noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar COVID-19 izplatības ierobežošanu.

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma subjektiem un biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām ar likumu tiek pagarināts gada pārskata un konsolidēto gada pārskata (ja tāds ir) iesniegšanas termiņš par sagatavoto gada pārskatu par 2019. gadu.

Likumā noteikts, ka:

  • sabiedrība, uz kuru attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums (Gada pārskatu likums), ir tiesīga gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu (ja tāds ir) par 2019. pārskata gadu iesniegt termiņā, kas par trijiem mēnešiem pārsniedz likuma 97. panta 1. daļā noteikto iesniegšanas termiņu;
  • biedrība vai nodibinājums, ir tiesīga iesniegt VID gada pārskatu vai tā daļu par 2019. gadu līdz 2020. gada 31. jūlijam;
  • reliģiskā organizācija, ir tiesīga iesniegt VID gada pārskatu vai tā daļu par 2019. gadu līdz 2020. gada 31. jūlijam. 

Piemērs

Ja Gada pārskatu likuma subjektam 2019. pārskata gads sakrita ar kalendāro gadu un sagatavotais gada pārskats VID būtu jāiesniedz līdz 2020.gada 30.aprīlim, tad saskaņā ar šajā likumā noteikto, 2019. gada pārskata iesniegšanas termiņš šī likuma subjektam ir pagarināts līdz 2020. gada 31. jūlijam.