Saskaņā ar paplašinātajiem algu subsīdijas piešķiršanas kritērijiem no šī gada 8. aprīļa algu subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem to darba devēji var pieteikties arī gadījumā, ja uzņēmuma ieņēmumi mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, ir samazinājušies vismaz par 30%, salīdzinot ar attiecīgā 2019. gada mēneša ieņēmumiem, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Tādējādi Covid-19 ietekmētie uzņēmumi var pieteikties algu subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem par martu, ņemot vērā vienu vai otru ieņēmumu samazinājuma kritēriju, līdz šī gada 15. aprīlim VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniedzot pieteikumus algu subsīdijai. Savukārt pieteikums atbalsta saņemšanai par aprīli būs jāiesniedz līdz š.g. 15. maijam utt. par nākamajiem mēnešiem. 

Tāpat kā līdz šim, algu subsīdijai var pieteikties arī tad, ja uzņēmuma ieņēmumi ir samazinājušies vismaz par 20% konkrētajā 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies.

Vēršam uzmanību, lai saņemtu atbalstu, iesniegumā ir jāpamato, ka uzņēmuma ieņēmumu samazinājums ir saistīts tieši ar Covid-19 izplatības dēļ noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem. 

Atbalsta pasākuma ietvaros darbinieks saņems atbalstu 50% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no šī gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk par 500 eiro. Savukārt darba devējam būs pienākums piemaksāt starpību starp algas subsīdiju un darba samaksas apmēru.

Algu subsīdijas būs pieejamas līdz brīdim, kamēr spēkā būs valdības noteiktie ierobežojumi saimnieciskai darbībai, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.