Saskaņā ar paplašinātajiem algu subsīdijas piešķiršanas kritērijiem no šī gada 8. aprīļa algu subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem to darba devēji var pieteikties arī gadījumā, ja uzņēmuma ieņēmumi mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, ir samazinājušies vismaz par 30%, salīdzinot ar attiecīgā 2019. gada mēneša ieņēmumiem, informē Valsts ieņēmumu dienests.