Kopš šā gada 1. janvāra, ievērojot mainīto nodokļu nomaksas termiņu un atsevišķos gadījumos arī deklarēšanas kārtības maiņu, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētie iekšzemes nodokļi tiek maksāti vienotajā nodokļu kontā, bet informācijai par nodokļu nomaksu var sekot līdzi Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Sekot līdzi deklarētajiem un veiktajiem nodokļu maksājumiem, kā arī redzēt nākotnes nodokļu saistības var VID EDS, kur izveidota jauna sadaļa “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”. Par to, kā strādāt ar jauno sadaļu, var uzzināt infografikās, kas publicētās VID interneta vietnē.

Savukārt EDS sadaļā “Izziņas” ir veikti uzlabojumi, lai izziņu par nodokļu parādu varētu saņemt par katru mēneša darba dienu atsevišķi. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka izziņa par nodokļu parādu atspoguļo faktisko nodokļu nomaksu, tāpēc neietver datus par pēdējām divām darba dienām, kuru laikā Valsts kase informē VID par budžetā saņemtajiem maksājumiem.

Lai kliedētu bažas par to, ka ieviešot jauno nodokļu nomaksas kārtību un atbilstošas izmaiņas EDS sistēmā, nodokļu maksātājiem tiek aprēķināts parāds gadījumos, kad nodokļi ir nomaksāti, sniedzam skaidrojumu. Maksājuma (vai pārmaksas) attiecināšana pret aprēķināto nodokli notiek nākamajā dienā pēc samaksas termiņa iestāšanās. Šādu kārtību nosaka Administratīvā procesa likuma 42. panta 1. daļa – procesuālais termiņš, kas aprēķināms gados, mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kurš nosaka tā sākumu. Tas nozīmē, ka maksājumu attiecināšana pret saistībām notiek nākamajā dienā pēc samaksas termiņa. Arī VID Publiskojamo datu bāzē (PDB) un izziņās redzamā informācija par parādiem tiek atspoguļota piemērojot šo pašu principu. Ir iespējams, ka pirms sistēma atjaunojusi datus, EDS tiek attēlots parāda paziņojums un sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” aprēķinātais maksājums maksāšanas termiņa iestāšanās dienā atspoguļojas nekorekti – kā parāds. Šāds datu atspoguļojums nekādā gadījumā neietekmē nodokļu maksātāja reālo nodokļu nomaksas situāciju un neietekmē informāciju, kuru var iegūt VID PDB un izziņās par nodokļu parādu. Informācijas sistēma naktī pēc maksāšanas termiņa datuma veic maksājumu attiecināšanu pret saistībām, pēc datu atjaunošanās arī EDS redzamā informācija ir korekta.

Tehniski VID informācijas sistēmu uzlabojumi turpinās un tiks pilnveidota arī jaunizveidotās sadaļas un citu EDS fukncionalitāšu darbība.