2021. gada 18. martā Saeimā ir pieņemti grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (Covid-19 likums), nosakot pagarinājumu gada pārskatu iesniegšanai, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Covid-19 likuma mērķis ir noteikt tiesisko kārtību Covid-19 infekcijas izplatības laikā, paredzot atbilstošu pasākumu kopumu Covid-19 izplatības seku pārvarēšanai un īpašos atbalsta mehānismus un izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, lai nodrošinātu sabiedrības ekonomiskās situācijas uzlabošanos un veicinātu valsts tautsaimniecības stabilitāti.

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPKGPL) subjektiem un biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām ar likumu tiek pagarināts gada pārskata un konsolidēto gada pārskata, ja tāds ir, iesniegšanas termiņš par sagatavoto gada pārskatu par 2020. pārskata gadu.

GPKGPL noteikts, ka:

  • sabiedrība, uz kuru attiecas GPKGPL, ir tiesīga gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu, ja tāds ir, par 2020. pārskata gadu iesniegt termiņā, kas par trim mēnešiem pārsniedz GPKGPL 97. panta 1. daļā noteikto iesniegšanas termiņu;
  • biedrība vai nodibinājums, ir tiesīga iesniegt VID gada pārskatu vai tā daļu par 2020. gadu līdz 2021. gada 30. jūnijam;
  • reliģiskā organizācija, ir tiesīga iesniegt VID gada pārskatu vai tā daļu par 2020. gadu līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Piemērs

Ja GPKGPL subjektam 2020. pārskata gads sakrita ar kalendāro gadu un sagatavotais gada pārskats VID būtu jāiesniedz līdz 2021. gada 30. aprīlim, tad saskaņā ar GPKGPL noteikto, 2020. gada pārskata iesniegšanas termiņš šī likuma subjektam ir pagarināts līdz 2021. gada 31. jūlijam.