2021. gada 20. aprīlī stājas spēkā grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 12. pantā attiecībā uz atvieglojuma piemērošanu ziedotājiem, ja tie ziedo valsts muzejiem – atvasinātām publiskām personām.