2019.gada 15.augustā ir stājušies spēkā grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums), kas vairākos gadījumos ierobežo iespējas mainīt mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) deklarācijā norādīto informāciju.

Saskaņā ar grozījumiem ir noteikti šādi ierobežojumi:

 

 Līdz 45.dienai pēc ceturkšņa beigām (MUN likuma 7.panta 5.daļa)

Sākot ar 46.dienu pēc ceturkšņa beigām (MUN likuma 7.panta 6.daļa) (15.maijs, 15.augusts, 15.oktobris, 15.februāris)

Palielināt apgrozījumu

Palielināt maksājamā nodokļa apmēru

Samazināt ienākumus darbiniekam

Palielināt ienākumus darbiniekam

Iekļaut deklarācijā jaunu darbinieku

Izslēgt no deklarācijas iepriekš deklarētu darbinieku

Pirms deklarācijas iesniegšanas VID aicina rūpīgi pārbaudīt MUN deklarācijā iekļautos datus, vai:

  • ir norādīti visi konkrētajā ceturksnī nodarbinātie darbinieki, tai skaitā īpašnieks, valdes loceklis, prokūrists;
  • par visiem darbiniekiem ir iesniegts pārskats “Ziņas par darba ņēmējiem” par darbinieku nodarbinātību konkrētajā ceturksnī, izņemot par īpašnieku, valdes locekli, prokūristu;
  • darbinieku ienākumi ir deklarēti atbilstoši reģistrētajam darba periodam;

Piemērs

Ja darbiniekam ir reģistrētas darba attiecības, sākot ar 2019.gada 3.septembri, tad deklarācijā par 2019.gada 3.ceturksni darbiniekam ceturkšņa 1. un 2.mēnesī (jūlijā un augustā) ienākumi būs 0 EUR, savukārt 3.mēnesī (septembrī) ir jānorāda gūtie darba ienākumi. Arī gadījumos, ja darbinieks nav guvis ienākumus konkrētajā ceturksnī (atrodas prombūtnē – darbnespēja, bezalgas atvaļinājums, bērna kopšanas atvaļinājums), darbinieks ir jāiekļauj ceturkšņa deklarācijā.

  • pareizi ir norādīts mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījums (saimnieciskās darbības ieņēmumi).

Tāpat VID vērš uzmanību, ka nekorektas informācijas atspoguļošana ietekmē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu saņemšanu, t.i., slimības/bezdarbnieka/maternitātes pabalsta un pensijas apmēru mikrouzņēmuma īpašniekiem un darbiniekiem.