2021. gada 1. janvārī spēkā stājas Ministru kabineta noteikumi Nr. 795 “Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2021. gadā”, nosakot, ka uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (URVN) 2021. gadā saglabāsies līdzšinējā apmērā – 0,36 eiro mēnesī, informē Valsts ieņēmumu dienests.

URVN par pārskata mēnesi darba devējs samaksā vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23. datumam.

Pieņemtais tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmē darba devējus, jo URVN tiek saglabāta 2020. gada apmērā un ievērojot līdzšinējos nosacījumus, proti:

  • URVN apmērs ir 0,36 eiro mēnesī;
  • darba devējs aprēķina un samaksā URVN par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības;
  • darba devējam nav jāmaksā URVN par darbiniekiem, par kuriem tiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis;
  • aprēķināto URVN darba devējs norāda likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajā ziņojumā par obligātajām iemaksām no darba ņēmēja darba ienākumiem (saimnieciskās darbības veicējam, aizpildot darba ņēmēju darba devēja ziņojumu, jāatceras, ka par šiem darba ņēmējiem URVN nav jāmaksā).