Valsts ieņēmumu dienests izdevis metodisko materiālu “Pārmaksātā solidaritātes nodokļa uzrādīšana darba devēja grāmatvedības uzskaitē”, skaidrojot solidaritātes nodokļa aprēķina, atmaksas un grāmatvedības pamatprincipus.