Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2021. gada maijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 310 “Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā, un kārtība, kādā veic alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iznīcināšanu vai pārstrādi”

Grozījumi veikti lai noteiktu, ka samaksātais akcīzes nodoklis par elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu (turpmāk – e-šķidrums), e-šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem tiks atmaksāts vai pārskaitīts nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem, ja minētās preces tiek laistas brīvā apgrozībā vai nodotas patēriņam.

11.05.2021.

01.07.2021.

MK noteikumi Nr. 194 “Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”

Ar grozījumiem ir precizēti atsevišķi marķētās dīzeļdegvielas administrēšanas nosacījumi, īpaši lēmuma pieņemšanas termiņi, līdz kuram Lauku atbalsta dienests var pieņemt lēmumu par marķētās dīzeļdegvielas piešķiršanu lauksaimniekiem.

11.05.2021.

15.05.2021.

MK noteikumi Nr. 541 “Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili”

Ar grozījumiem samazināts šo noteikumu 11. punktā noteiktais tiešsaistē VID iesniedzamās informācijas apjoms par sniegtajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru vai vieglo automobili un sniegtajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru, sākot ar 2021. gada 1. jūliju.  Informācijas sniegšanas apjomā noteiktas vienādas prasības visiem nozares dalībniekiem, kā arī netiek noteikti konkrēti iesniedzamā faila formāti, lai neierobežotu modernāko tehnoloģiju izmantošanu datu apmaiņā ar VID.

18.05.2021.

21.05.2021.

MK noteikumi Nr. 405 “Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru”

Ar grozījumiem samazināts šo noteikumu 69.7.1. apakšpunktā noteiktais tiešsaistē VID iesniedzamās informācijas apjoms par sniegtajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru vai vieglo automobili un sniegtajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru, sākot ar 2021. gada 1. jūliju.  Informācijas sniegšanas apjomā noteiktas vienādas prasības visiem nozares dalībniekiem, kā arī netiek noteikti konkrēti iesniedzamā faila formāti.

18.05.2021.

21.05.2021.