Eiropas Savienības Padome (ESP) e-komercijas pakotnes ietvaros 05.12.2017. izdevusi ESP Īstenošanas regulu (ES) Nr.2017/2459, ar kuru groza Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr.282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (Regula Nr.282/2011). Veiktas izmaiņas, kas skar pierādījumus telekomunikāciju, apraides vai elektroniski sniegto pakalpojumu saņēmēja, kas nav nodokļa maksātājs, piederības vietas noteikšanai, informē Valsts ieņēmumu dienests.