01.04.2018. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļa vietnē jau 4.gadu ir publicēta informācija par nodokļu maksātāju (komersantu) pagājušajā gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummu.

Atsevišķi ir izdalīti dati tieši par iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsummu, kā arī par vidējo nodarbināto personu skaitu.

Nodokļu maksātāju (komersantu) 2017.gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas ir pieejamas VID tīmekļa vietnes esošajā Publiskojamo datu bāzē “Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas”.

Nosakot nodokļu maksātāju valsts kopbudžetā veikto maksājumu kopsummu, atlasīti maksājumi šādos maksājumu veidos: iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pievienotās vērtības nodoklis, mikrouzņēmumu nodoklis, dabas resursu nodoklis, akcīzes nodoklis, azartspēļu un izložu nodoklis, elektroenerģijas nodoklis, subsidētās elektroenerģijas nodoklis, kā arī uzņēmējdarbības riska valsts nodeva un muitas nodoklis. Taksācijas gadā valsts kopbudžetā veikto maksājumu kopsummu aprēķina, atskaitot no valsts kopbudžetā iemaksātās nodokļu summas atmaksāto summu, ņemot vērā arī pārskaitījumus no viena maksājuma veida uz otru.

Informācija par komersantu 2017.gadā samaksāto nodokļu kopsummu tiek publicēta saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 8.1punktu, kas paredz, ka, sākot ar 01.04.2015. tiek publicēta informācija par nodokļu maksātāju (komersantu) iepriekšējā gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummu, norādot iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsummu, kā arī vidējo nodarbināto personu skaitu. Informācija tiek sagatavota un publiskota par visām kapitālsabiedrībām (akciju sabiedrībām (AS), sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA), ar statusu “aktīvs” uz attiecīgā taksācijas gada 31.decembri.