2020. gadam beidzoties, Saeima ir pieņēmusi vairākas izmaiņas dažādos nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos, kas stājas spēkā 2021. gadā un ir saistošas arī tām fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību. Valsts ieņēmumu dienests informē par būtiskākām izmaiņām.