Valsts amatpersonām laikā no 2021. gada 15. februāra līdz 1. aprīlim ieskaitot ir pienākums Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegt valsts amatpersonas kārtējo gada deklarāciju par 2020. gadu. Deklarācijas jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Atbilstoši VID rīcībā esošajai informācijai kārtējā gada deklarācija par 2020. gadu jāiesniedz 57 684 valsts amatpersonām.