Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka šī gada 27.februārī spēkā stājās jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.72 “Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”. Tie aizstāj līdzšinējos MK noteikumus Nr.16.

Jaunie MK noteikumi Nr.72 izstrādāti, ņemot vērā grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, ar kuriem likuma 32.panta 6.daļa (šo noteikumu deleģējumu) tika izteikta jaunā redakcijā. Pēc būtības MK noteikumi Nr.72 saglabā prasības, kuras jau bija noteiktas MK noteikumos Nr.16.

MK noteikumi Nr.72 paredz šādas izmaiņas un precizējumus:

  • īpašus nosacījumus akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma izmantošanai padziļinātās sadarbības programmas Zelta un Sudraba līmeņa dalībniekiem;
  • VID tiesības neizsniegt vai nepārreģistrēt vispārējā nodrošinājuma apliecību, ja vispārējais nodrošinājums nav iesniegts;
  • VID ir tiesības apturēt vispārējā nodrošinājuma apliecības darbību uz laiku līdz 90 dienām, ja pārsniegts iesniegtais vispārējais nodrošinājums, gadījumos, kad piemērots iesniegtā vispārējā nodrošinājuma samazinājums;
  • VID var nepiemērot vispārējam nodrošinājumam atlaidi, ja uzņēmumam ir nodokļu parāds, divus gadus nav spēkā esošas licences, persona deviņus mēnešus gadā neveic darbību ar akcīzes precēm;
  • galvojuma vai saistību apdrošināšanas polises derīguma termiņš līdz 12 mēnešiem tiek rēķināts ar tās spēkā stāšanās nevis izsniegšanas brīdi;
  • VID ir tiesības izmantot iemaksāto drošības naudu tādā pat kārtībā kāda tiek piemērota saistību polisēm un kredītiestāžu galvojumiem, iespējamā akcīzes nodokļa parāda segšanai.