Šodien, 31.01.2018., stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.28 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs". Tādējādi no šodienas patentmaksa jāveic saskaņā ar jaunajām likmēm, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID). Nodokļu reformas ietvaros veiktas vēl vairākas izmaiņas, kas ietekmē saimnieciskās darbības veicējus, kuri kā nodokļu samaksas režīmu izvēlējušies patentmaksu.

No 31.01.2018. visiem patentmaksas maksātājiem ārpus Rīgas neatkarīgi no profesijas patentmaksa būs 50 EUR par 1 mēnesi, savukārt tiem, kas savu saimniecisko darbību veic Rīgā, – 100 EUR par 1 mēnesi. Patentmaksu var maksāt par 1, 3 vai 6 kalendāra mēnešiem vai 1 kalendāra gadu. Patentmaksas maksājuma termiņš nevar būt mazāks par 1 kalendāra mēnesi.

Nodokļu reformas ietvaros arī paplašināts saimnieciskās darbības veicēju loks, kas nodokļu samaksai var izmantot samazināto patentmaksu. No 31.janvāra maksāt samazināto patentmaksu 17 EUR gadā vai 9 EUR apmērā pusgadā personai ir tiesības šādos gadījumos:

  • tai ir piešķirta vecuma pensija (tostarp priekšlaicīgi) un ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu vai persona saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīta par personu ar 1. vai 2.grupas invaliditāti;
  • tās saimnieciskās darbības ieņēmumi pirmstaksācijas gadā nepārsniedz 3000 EUR;
  • persona nav reģistrējusi citu saimniecisko darbību;
  • tā nenodarbina darbiniekus;
  • tā nav algas nodokļa maksātāja.

Samazināto patentmaksu nepiemēro šādām profesijām: fotogrāfs, mākslas fotogrāfs, kinooperators un audioieraksta operators, frizieris un skaistumkopšanas speciālists (piemēram, frizieris, grimētājs, kosmetologs, kosmētiķis, nagu kopšanas speciālists, parūku meistars, pirtnieks, stilists, vizāžists, tetovētājs, dekoratīvās caurduršanas meistars).

Patentmaksa ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par fiziskās personas saimniecisko darbību.

Jebkura veida patentmaksa ir atmaksājama maksātājam tikai tad, ja VID pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt fizisko personu kā patentmaksas maksātāju.

Iesniegums par patentmaksu vai samazināto patentmaksu jāiesniedz un samaksa attiecīgajā valsts budžeta kontā (Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa: konta Nr.LV61TREL1060000710000) par to jāveic ne vēlāk kā 7 darbdienas pirms konkrētā perioda (kalendāra mēneša vai kalendāra gada), kad paredzēts sākt patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanu.

Iesniegumu par reģistrāciju patentmaksas vai samazinātās patentmaksas veikšanai var iesniegt:

  • izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu;
  • sūtot uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu;
  • nosūtot pa pastu uz šādu adresi: Valsts ieņēmumu dienestam, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978;
  • klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.

Iesnieguma veidlapa "Iesniegums Valsts ieņēmumu dienestam par reģistrāciju patentmaksas vai samazinātās patentmaksas veikšanai" pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā "Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/Veidlapas un iesniegumi".