Valsts ieņēmumu dienests (VID) šī gada jūnijā dažādās tirdzniecības vietās Latvijā veica preventīva rakstura pārbaudes. Tika pārbaudīts 821 komersants, 94% gadījumu konstatējot pārkāpumus. Pārbaudes tika veiktas nolūkā apzināt reālo situāciju un konsultēt tirgotājus.